خبر

شهرداران میانرود وسیاه منصورشهرستان دزفول ازسرمایه گذاران آلمانی…

شهرداران میانرود وسیاه منصورشهرستان دزفول ازسرمایه گذاران آلمانی  درمنطقه ماهوربرنجی دیدارکردند. به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی شهرداری سیاه منصور؛ شهرداران سیاه منصور، میانرود ...

ناوبری پست ها